پروژه دامستوس (مایع ضد عفونی کننده سرویس های بهداشتی)

پروژه دامستوس در مدارس کشور به منظور ترویج بهداشت محیطی و فردی و هم‌چنین متذکر شدن اهمیت بهداشت سرویس ها و … برگزار می‌شود. علاوه بر آن به وسیله محصولات این شرکت تمامی سرویس ها نظافت می‌گردد و جهت نظافت سرویس مدارس به مدت یک سال از جانب این شرکت محصول آن تأمین می‌گردد.

نظافت سرویس ها با محلول دامستوس

قبل از شروع جشن تمامی سرویس های بهداشتی مدرسه به وسیله محلول شوینده دامستوس نظافت شده و پس از نظافت سرویس ها برندینگ می شوند.

  • لازم به ذکر است که دامستوس به مدت یک سال شوینده مورد نیاز مدارس را به مدرسه اهدا می کند.
آموزش بهداشت برای دانش آموزان
  • به منظور آموزش بهداشت، متخصص بهداشتی به دانش آموزان ابتدایی بهداشت فردی و محیطی را آموزش می دهد.
  • دانش آموزان نیز از طریق بازی های گروهی مجدداً بهداشت فردی را فرا می گیرند و محیطی شاد، مفرح و البته خاطره انگیز برایشان ایجاد می گردد.
جشن دامستوس
آموزش بهداشت فردی و محیطی به اولیاء و دانش آموزان

پس از جشن دانش آموزان و اولیاء دعوت شده به مدرسه توسط متخصص بهداشت، آموزش های بهداشت فردی و محیطی را به صورت تخصصی فرا می گیرند و پس از پذیرایی، یک محلول شوینده دامستوس به آنها هدیه می گردد.

بازسازی سرویس های بهداشتی مدارس

سرویس های مدارس بر اساس نیاز و الویت به وسیله دامستوس بازسازی گردید.