ترویج ،فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در کلیه فضاهای وزارت آموزش و پرورش

ترویج ،فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در کلیه فضاهای وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد تأثیر گذار بر آموزش سبک زندگی نسل آینده یک جامعه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور توسعه مشارکت‌های همه جانبه واستفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل بالقوه...