درباره ی ما

موضوع فعالیت

 

 به منظور ارتقاء و یکپارچه‌سازی خدمات و تسهیلات رفاهی به فرهنگیان عزیز با استفاده از ظرفیت‌های وزارت آموزش و پرورش و مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد و رفاه فرهنگیان به نمایندگی از مؤسسه به‌ عنوان کارگزار آموزش و پرورش فعالیت خود را در سال ١٣٩۴ آغاز نمود تا بهره‌گیری از ظرفیت‌های طرفین امکان ارائه خدمات رفاهی مطلوب به فرهنگیان را فراهم نماید.

 براساس سیاست‌های کلان اعلام شده توسط وزارت آموزش و پرورش محورهای اصلی فعالیت شرکت در زمینه امور درمان، مصرف و مسکن فرهنگیان است.

 با توجه به امکانات موجود در وزارت آموزش و پرورش و هم‌چنین توانمندی‌های بسیار زیاد مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های تابعه در صورت به اشتراک گذاشتن ظرفیت‌ها می‌توان انتظار داشت که گام‌های خوبی در جهت ارتقاء و یکپارچه‌سازی خدمات رفاهی فرهنگیان برداشته شود.

  وظیفه اصلی شرکت پیوند زدن توانمندی‌های طرفین در راستای بهره‌مندی فرهنگیان از خدمات رفاهی قابل قبول و نهایتاً افزایش رضایت‌مندی این عزیزان است.

 بدیهی است ارائه خدمات رفاهی در کنار به‌کارگیری ظرفیت‌های آموزش و پرورش نیازمند منابع مالی زیادی بوده که در این ارتباط شرکت ملزم است از طریق ورود به فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب موضوع فعالیت شرکت نسبت به کسب درآمد برای دست‌یابی به اهداف اهتمام ورزد.